tirsdag den 5. juni 2018

Udstilling med bla. billedkunstner Lotte Kjøller på Frederiksberg Rådhus 12 - 22 juni 18

Jeg kommer snart til at udstille i en gruppeudstilling på Frederiksberg Rådhus med muligvis 6 billeder sammen med Frederiksberg Kunstnerlaug. Det er en græsrodsbevægelse for kunstnere på Frederiksberg uden censur. Når jeg vælger at udstille der så er det fordi jeg synes faktisk at de gør deres arrangementer godt, skaber gode intiativer for kunsten på Fredeiksberg og at der er mange talenter imellem. Jeg har tænkt over det og forbliver medlem der.

Velkommen til fernisering tirsdag d. 12 juni

Frederiksberg Kunstnerlaug udstiller i Rådhushallen på Frederiksberg Rådhus 12-22 Juni 18. Formand for kultur- og fritidsudvalget Simon Aggesen åbner udstillingen kl. 15. Der er fødselsdagsrception mandag d. 18 juni 15-17. Udstillingen er åben i Råhusets åbningstider: man+ torsdag 9-17. Tirs+onsdag 9-16. Fredag 9-12. Der er gratis adgang.

Eng:
I will come soon to exhibit in a group exhibition at Frederiksberg town hall with 6 pictures together with Frederiksberg artist association. It is a grassroots movement for artists at Frederiksberg without censorship. When I choose to exhibit there then it is because I think that they are doing their events well, create good initiatives for art on Fredeiksberg and that there are many talents in a while. I've thought about it and remain a member there. 

Welcome to the Vernissage Tuesday d. 12 June Frederiksberg Atst Association exhibits in Frederiksberg town hall 12-22 June 18. Chairman of the Committee on culture and leisure exhibition opens by Simon Aggesen.15 o clock. There are bithdayreception Monday, June 18, 15-17. The exhibition is open in the townhalls openinghours: Mon Thursday 9-17.Tue Wed, 9-16. Friday 9-12. Admission is free.
Artsts is: Udstillerne er: Anna Hjarbirgitta naa, Anni H. Hvide Frederiksen, Annie lund, Anura Elisabeth Thamardt, Bente Biering Sørensen, Birgitta Badstue, birte Claire Højberg, Britta Westhausen, Doron Siberberg, Dorthe Løfberg Kunze, Elsa Øiestad, Erik Forman, Gitte Valentiner-Branth, Gorm Biering- Sørensen, Grethe Tranberg, Gunnar Bay, Gunnar Quist, Henrik Dencker, Ibrahim Yassin, Inge Smith Hansen, Irma Paalson, Jeff Ibbo, Jette Botschinsky, Karin Castro, Løvengreen, Katarina Nielsen, Lotte horne, Lotte Kjøller, Maria Block, Marianne Mac Manus, Mikala Lykke, Niels Thune Højberg, Pernille Frimand, Pia Johansson, Rithva Landler, Simon Spang-Hansen, Stina Annette Dyrby, Søren Jesper Smith, Tommy Bjørn Kristensen, Torben Jetsmark og Vera Barros.